Hammasimplantti

Hammasimplanttia tarvitaan, kun halutaan korvata synnynnäisesti puuttuva tai poistettu hammas. Implanttihoidon kesto on 6-9 kuukautta. Implanttihoito etenee seuraavasti:

1. ILMAINEN KONSULTAATIO
Käynnillä hammaspuutosalue tutkitaan ja käydään läpi hoitovaihtoehdot. 

2. IMPLANTTIRUUVIN ASENNUS: Toimenpidealue puudutetaan ja alueelle asennetaan implanttiruuvi. Implanttiruuvi jää ikenen alle luutumaan noin 3-6 kuukauden ajaksi.
 

3. DISTANSSIN ASENNUS: Toimenpidealue puudutetaan  ja implanttiruuvin päälle kiinnitetään distanssi- eli jatkeosa. Jatkeosa muokkaa ienreunan sopivan malliseksi implanttikruunulle.

4.HAMPAISTON JÄLJENNÖS: Jatkeosa irroitetaan ruuvaamalla ja hampaista otetaan jäljennös.

5. IMPLANTTIKRUUNUN KIINNITYS: Implanttikruunu kiinnitetään ruuvaamalla paikoilleen, samalla käydään läpi implantin hoito-ohjeet ja otetaan röntgenkuva.

6. KONTROLLI: 1-2 viikon kuluttua implanttikruunun kiinnityksestä varataan kontrolliaika. Jatkossa implanttialue kontrolloidaan vuosittain hammastarkastuksen yhteydessä.

HINTA: alkaen 2800e